ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม

       

เทศบาลตำบลท่าข้าม ยินดีต้อนรับ