ภาพถ่ายกิจกรรม
 
ภาพถ่ายเทศบาลตำบลท่าข้าม
ปีงบประมาณ 2560
 
ปีงบประมาณ 2559