ภาพถ่ายเทศบาล
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม
สภาพทั่วไปและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม