ภาพถ่ายเทศบาล
 
สภาพทั่วไปและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม