ปลัด / รองปลัดเทศบาล
       
 

สุริยะ แก้วทองประคำ
ปลัดเทศบาล

 
         
       
  จันทร สุขลิ้ม
รองปลัดเทศบาล